“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.1-เอกสารศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.2-เอกสารศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.3-เอกสารศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
3.1-ราคากลางชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
3.2-ราคากลางชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ-โปรเจคเตอร์
4.1-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.2-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.3-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.4-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.5-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.6-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
4.7-คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี