ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ
2.1-เอกสารประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ
2.2-เอกสารประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ
2.3-เอกสารประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ
3.1-คุณลักษณะงานจ้าง
3.2-คุณลักษณะงานจ้าง
3.3-คุณลักษณะงานจ้าง
4-เกณฑ์การให้คะแนน
5-ราคากลาง-บก.06-จ้างจัดนิทรรศการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี