การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี