“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.1-เอกสารซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.2-เอกสารซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.3-เอกสารซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
3-ราคากลางครุภัณฑ์ฝึกศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
4.1-คุณลักษณะครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
4.2-คุณลักษณะครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
4.3-คุณลักษณะครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี