“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศชุดฟิสิกส์
2.1-เอกสารชุดฟิสิกส์
2.2-เอกสารชุดฟิสิกส์
2.3-เอกสารชุดฟิสิกส์
3-ราคากลางชุดฟิสิกส์
4.1-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์
4.2-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์
4.3-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์
4.4-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์
4.5-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์
4.6-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี