“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
2.1-เอกสารชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
2.2-เอกสารชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
2.3-เอกสารชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
3-ราคากลางชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.1-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.2-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.3-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.4-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.5-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.6-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน
4.7-คุณลักษณะชุดฟิสิกส์พื้นฐาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี