การสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การสอดส่องแผนงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี