การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 11.00 – 12.00 น.

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี