แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

คลิกลิ้งค์นี้>>>   https://itas.nacc.go.th/go/iit/x94mpo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี