เจ้าหน้าที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ สุภามา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ สุภามา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี วันที่ 30 กันยายน 2562

<<คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี