ร่างรายละเอียดจัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ร่างรายละเอียดจัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.1-ร่างเอกสารครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.2-ร่างเอกสารครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
2.3-ร่างเอกสารครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
3-ราคากลางครุภัณฑ์ฝึกศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
4.1-คุณลักษณะครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
4.2-คุณลักษณะครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
4.3-คุณลักษณะครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี