มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุ (ต้นมะขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 44 ต้น โดยมีราคากลางในการจำหน่าย 9,806.19 บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุ (ต้นมะขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 44 ต้น โดยมีราคากลางในการจำหน่าย 9,806.19 บาท กำหนดขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ณ ห้องพิจารณาผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ในระหว่างเวลา 09.00-10.00 น.
ให้ผู้เสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจา ผู้เสนอราคาสูงสุดจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อพัสดุ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์หมายเลข 042-835223 ต่อ 41117 หรือ 41118 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ในวันราชการและเวลา 08.30 – 16.30 น. หมายเหตุ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://inven.lru.ac.th/th/

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี