มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศยกเลิกการขายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศขายพัสดุ (ต้นมะขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน ๔๔ ต้น ณ ห้องพิจารณาผล ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี