“ประกาศประกวดราคา ซื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคา ซื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

1-ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด

2.1-เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด

2.2-เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด

2.3-เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด

2.4-เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด

3-ราคากลาง >>CLICK ดาวน์โหลด

4-คุณลักษณะเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี