“ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ weather station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคา ซื้อ เครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ weather station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศ
2.1-เอกสารซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศ
2.2-เอกสารซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศ
2.3-เอกสารซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศ
3-ราคากลางเครื่องตรวจวัดอากาศ
4-คุณลักษณะเครื่องตรวจวัดอากาศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี