“ประกาศประกวดราคา ซื้อ ชุดการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคา ซื้อ ชุดการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศชุดโภชนาการ
2.1-เอกสารชุดโภชนาการ
2.2-เอกสารชุดโภชนาการ
2.3-เอกสารชุดโภชนาการ
3-ราคากลางชุดโภชนาการ
4.1-คุณลักษณะชุดโภชนาการ
4.2-คุณลักษณะชุดโภชนาการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี