“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
1-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
2.1-เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
2.2-เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
2.3-เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
3.1แบบ-บก.06-ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
3.2-แบบ-บก.06-ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการ-โปรเจคเตอร์
4.1-คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารฯ
4.2-คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารฯ
4.3-คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี