ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การปรับปรุงงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอาคารภูคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การปรับปรุงงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอาคารภูคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-เอกสารประกวดราคาซื้อ
1.1-เอกสารประกวดราคาซื้อ-ต่อ
1.2-เอกสารประกวดราคาซื้อ-ต่อ
2-ประกาศประกวดราคาซื้อ
3-บก.06
4-คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี