บุคลากรหน่วยงานพัสดุ เข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บุคลากรหน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 15 มกราคม 2563

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี