บุคลากรหน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มอบของที่ระลึกในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ

บุคลากรหน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มอบของที่ระลึกในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ นางเสาวนีย์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ณ ห้องงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 21 กันยายน 2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี