บุคลากรงานพัสดุ มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

บุคลากรหน่วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ                ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 15 มกราคม 2563

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี