ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร.10 และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร.10 และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
จำนวน 1 งาน ตามประกาศลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>คลิกอ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี