งานพัสดุจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อมูลเบื้องต้นฯ

งานพัสดุจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อมูลเบื้องต้นและแนวคิดการออกแบบ งานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ลานจอดรถ อาคาร 23 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี