คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าหอพักนักศึกษา 5 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าหอพักนักศึกษา 5 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าหอพักนักศึกษา (หอภูหลวง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี