การศึกษาดูงานระบบการบริหารงานสนามกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ขอเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการบำรุงรักษาสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง และระบบไฟฟ้าสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.

<<คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี