การประชุมโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำจากอ่างน้ำพราวมายังศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประชุมโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำจากอ่างน้ำพราวมายังศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น.

<<คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี