การประชุมเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประชุมเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี