การประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุภาครัฐฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุภาครัฐ ประกอบการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

<<คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี