การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 – 11.00 น.

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี