การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการฯ

การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี