การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหางานก่อสร้างรั้วคอนกรีต ณ ศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย)ฯ

การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหางานก่อสร้างรั้วคอนกรีต ณ ศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี