การประชุมสอดส่องแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมสอดส่องแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี