การประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Cost) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Cost) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี