การประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

การประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อรับทราบการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

<<คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี