การประชุมติดตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Cost) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

การประชุมติดตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Cost) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี