การประชุมตรวจรับแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายและประตูเลื่อน หน้าอาคารสาขาวิชาเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การประชุมตรวจรับแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายและประตูเลื่อน หน้าอาคารสาขาวิชาเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี