การประชุมชี้แจงการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมชี้แจงการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                                                                                                                         


   <<คลิกชมรูปภาพ>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี