การประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อมูลเบื้องต้นและแนวคิดการออกแบบงานก่อสร้างรั้วตาข่ายและประตูเลื่อน หน้าอาคารสาขาวิชาเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อมูลเบื้องต้นและแนวคิดการออกแบบงานก่อสร้างรั้วตาข่ายและประตูเลื่อน หน้าอาคารสาขาวิชาเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารบันฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี