การประชุมกำหนดข้อมูลเบื้องต้นก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงด้วงมะพร้าวและโรงเรือนผลิตน้ำพริก ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

การประชุมกำหนดข้อมูลเบื้องต้นก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงด้วงมะพร้าวและโรงเรือนผลิตน้ำพริก ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี