การติดตามการดำเนินโครงการ COST จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนนศูนย์เกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การติดตามการดำเนินโครงการ COST จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3  ของโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ศูนย์เกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนนศูนย์เกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี