(ร่าง) คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร วงเงินงบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

(ร่าง) คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร
วงเงินงบประมาณ  700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)     

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะประกาศ (ร่าง)คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร ผู้สนใจสามารถวิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ในระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2563 โดยส่งเอกสาร/ข้อวิจารณ์ ได้ที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 อีเมล inven@lru.ac.th  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042-835223-8 ต่อ 41117 หรือ 41118

<<อ่านเอกสารเพิ่มเติม>>
1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร
2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี