ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประจำเดือนมีนาคม 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประจำเดือนมกราคม 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประจำเดือนธันวาคม 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประจำเดือน ตุลาคม 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  >>CLICK ดาวน์โหลด

———————————————————————————————————————————————

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด

———————————————————————————————————————————————
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี