ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-รอบ-1-ปี-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-รอบ-6-เดือน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-รอบ-3-เดือน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน-2562-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมีนาคม-2562-ประจำปีงบประมาณ-2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์-2562-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม-2562-ประจำปีงบประมาณ-2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนธันวาคม-2561-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพศจิกายน-2561-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 >>CLICK ดาวน์โหลด

 

———————————————————————————————————————————————           รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
Share to...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี