“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี
2.1-เอกสารชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี
2.2-เอกสารชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี
2.3-เอกสารชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี
3-ราคากลางชุดเคมี
4.1-คุณลักษณะชุดเคมี
4.2-คุณลักษณะชุดเคมี
4.3-คุณลักษณะชุดเคมี
4.4-คุณลักษณะชุดเคมี
4.5-คุณลักษณะชุดเคมี
4.6-คุณลักษณะชุดเคมี
4.7-คุณลักษณะชุดเคมี
4.8-คุณลักษณะชุดเคมี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี