ฐานข้อมูลผู้ขาย

ครั้งที่ เรื่อง อัพเดท ณ วันที่ ดาวน์โหลด
12 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 8 มิถุนายน 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
11 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
10 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 28 เมษายน 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
9 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 19 เมษายน 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
8 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 30 มีนาคม 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
7 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 12 มีนาคม 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
6 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 5 มีนาคม 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
5 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
4 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
3 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 29 กันยายน 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
2 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 25 มิถุนายน 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด<<
1 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 4 มิถุนายน 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด<<

 

ขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูลหลักผู้ขายกรณีงบประมาณแผ่นดิน

Share to...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี