ฐานข้อมูลผู้ขาย

อัพเดท ณ วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
วันที่ 14 กันยายน 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 28 เมษายน 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 19 เมษายน 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 5 มีนาคม 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 29 กันยายน 2563 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี >>CLICK ดาวน์โหลด

 

ขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูลหลักผู้ขายกรณีงบประมาณแผ่นดิน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี