การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี