การประชุมผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี