การประชุมนำเสนอรายละเอียดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อการประหยัดพลังงาน

การประชุมนำเสนอรายละเอียดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อการประหยัดพลังงาน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

<<คลิกชมภาพเพิ่มเติม>>

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี