การประชุมคณะกรรมการศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อการประหยัดพลังงาน

การประชุมคณะกรรมการศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อการประหยัดพลังงาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

<<คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี