การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานร่วมประชุมเพื่อหารือรายละเอียดงานในการดำเนินการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 2 3 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานร่วมประชุมเพื่อหารือรายละเอียดงานในการดำเนินการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 2 3  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี