การประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเวทีและติดตั้งระบบภาพและเสียง

การประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเวทีและติดตั้งระบบภาพและเสียง ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี